adresregel

C.V.


CURRICULUM VITAE van Joke Vriesema


Geb.30 april 1947 in Amsterdam.Vooropleidingen

1965 eindexamen Gymnasium-α
1970 kandidaatsexamen Culturele Antropologie/niet-westerse Sociologie Universiteit van Amsterdam
1973 doctoraalexamen Sociologie (cum laude) UvA
1974 eerstegraads lerarenopleiding UvA
1975 eenjarige opleiding wetenschapscorrespondentie, Instituut voor
Perswetenschappen, UvA
1976 extra verdieping kwantitatieve statistische methoden UvA
1977 workshop kwalitatieve methoden van onderzoek bij Matt Miles,
Universiteit van Nijmegen

 


Postacademische opleidingen en trainingen

1979 workshop “Consulting Skills” Associatie voor OrganisatieOntwikkeling
1984 SIOO thematraject Veranderen van Organisatieculturen Ruud Voigt.
SIOO is het Interuniversitair Centrum voor Organisatie en Veranderkunde.
1988 jaartraining Intuïtieve Ontwikkeling bij Irene van Lippe-Biesterfeld
1989-1990 Master Practitioner NLP bij het Instituut voor Eclectische Psychologie (I.E.P.) te Nijmegen
1990-2006 diverse workshops bij Robert Dilts (NLP) en Stephen Gilligan
1995 International Systemic Trainers Training in Indonesië bij INMIND
1998 Bij het RINO: Dr.M.H.M.de Wolf: De bruikbaarheid van het psychoanalytisch denkkader voor organisatie adviseurs. Het RINO is het Regionaal Instituut voor Nascholing en Opleiding in de GGZ.
1998-1999 RINO: A.Y.Berkouwer: Theoretische verdieping in de psychoanalyse.
1999 RINO: Drs.Y.M.Choy: De toepassing van systeemtherapeutische
Principes in het organisatieadvieswerk
2000 SIOO: “Action Learning” bij Otmar Donnenberg
2001 “Snelle veranderingstechnieken voor coaching en therapie” door Hans
Cladder (IEP) (solution focused)
2004-2005 Leergroep “Onorthodox Coachen” bij de Perspectiefgroep in Arnhem
2005-2006 Intensieve Leergroep Visie op Coaching bij Dr. François Breuer 
2006 Workshop Coachen van Teams bij Dr. Francois Breuer

2007 Workshop "Spiral Dynamics" bij Don Beck en Mary Hamilton

2009 maart: certificering Spiral Dynamics Integral bij het Center for Human Emergence (Netherlands)

2011 Reflectie Workshop bij Adrie van den Berge, met het gedachtengoed van Chris Argyris. 2018 Opleiding tot Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen en Integriteit bij Bureau van Oss. Certificering.

 

 

 

Functies / werkcontext

1970-1975 werkzaam bij INTAGON (gelieerd aan Universiteit van Amsterdam)
eerst als projectdocumentaliste, daarna als junior projectleider
1972-1973 docent doctoraalstudie Andragologie UvA (i.s.m.Prof.Dr.E.Tellegen)
1975-1980 medeoprichter en partner in adviesbureau ITOBA te Amsterdam
1980 –1990 zelfstandig gevestigd onderzoeker, adviseur en trainer
1980-1985 parttime intern adviseur bij het Nederlands Huisartsen Genootschap
met reorganisatie opdracht van het Genootschap en ontwikkeling van
het NHG-standaardenbeleid
1990-2007 partner in de Associatie voor OrganisatieOntwikkeling
1991-2005 kerndocent aan het SIOO in de Beroepsopleiding voor Organisatie-
adviseurs en de A&O-opleiding,
1996-heden associe bij SIOO: konsultatiedocent en docent module Werken met Groepen
tevens adviseur/trainer SIOO in company trajecten

 

Aard van het werk en voorbeelden van opdrachten

De eerste twintig jaar van mijn loopbaan heb ik hoofdzakelijk beleidsonderzoek gedaan. En wel in de velden gezondheidszorg en Politie.
Zo heb ik meegewerkt aan een evaluatiestudie van het Preventie Fonds naar het functioneren van de eerste twee gezondheidscentra in Nederland. Ook de interdisciplinaire samenwerking in de eerstelijns gezondheidszorg was onderwerp van studie (hometeams). Tevens de overdracht van ziekenhuizen naar de eerste lijn.
Ik werkte mee aan de NHG-publikatie “Hoe Helpt de Dokter?”, een toentertijd leidend document in de huisartsengeneeskunde.
Voor de Politie deed ik onderzoek naar de Primaire Politie Opleidingen, en naar het werk van de wijkagent (publicatie: “Een kwestie van Aanpak”). Dit onderzoek is een van de bouwstenen geweest onder wijkgebonden politietoezicht.
Ik werkte in opdracht van Binnenlandse Zaken aan een auditprocedure voor korpsen die bezwaar maakten tegen de sterkteverdeelsleutel van het Departement.
Ik onderzocht de situatie rond privacygegevens in de korpsen. Evenals de mogelijkheden van projectmatig werken bij de Politie ondersteund door
automatisering (“Meten is Weten”). Ook de bruikbaarheid van het systeem BPS voor de Nederlandse Politie was onderwerp van onderzoek.
Vanaf 1986 was ik betrokken bij het Project Politie en Allochtonen (PPA): als onderzoeker, adviseur en trainer vervulde ik diverse rollen ten aanzien van instroom en opleiding van allochtone agenten (publicatie “Binnen Komen, Binnen Blijven)”.

Het werk voor de Politie leidde tot uitnodigingen voor gastdocentschappen aan de Nederlandse Politie Academie en tot deelname aan een Europees netwerk rond dit thema.
Gaandeweg groeide bij mij de behoefte het accent in mijn werk te verleggen van onderzoeker naar adviseur/trainer. Werkzaam ten dienste van maatschappelijke ontwikkelingen en vernieuwingen, beleefde ik mijn rol als onderzoeker als
“betrokken buitenstaander” met uiteraard beperkte beïnvloedingsmogelijkheden. De mogelijkheid om als trainer en workshopbegeleider in direct contact met de werkvloer en beleidsmakers samen te werken, werd voor mij steeds aantrekkelijker.

Toen ik in 1990 werd uitgenodigd om toe te treden tot de Associatie voor OrganisatieOntwikkeling, was dat voor mij het geschikte professionele platform om de rol van adviseur, begeleider en trainer samen met collega’s verder uit te bouwen.
Ik gaf vanuit de Associatie de workshops “Consulting Skills”, “Effectiever Beïnvloeden” en “Coachend Leiding Geven”. De rol van trainer ging me steeds beter bevallen: de directe wisselwerking tussen deelnemer en trainer sprak me aan vanwege de intensiteit en levendigheid van het moment.

De onderlinge consultatie binnen de Associatie scherpte mijn visie op adviseren en het begeleiden van veranderingen aan. Toen ik in 1991 als docent betrokken raakte bij de Beroepsopleiding voor OrganisatieAdviseurs dwong mij dat mijn denken en begrippenkader over adviseren steeds weer concreet te expliciteren en theorie aan te vullen met mijn praktijkervaringen.

In 1992 diende zich mijn eerste coachcliënt aan. Met op de achtergrond mijn kennis en vaardigheden als Master Practitioner NLP en consultatie bij mijn ervaren collega’s in de Associatie, bouwde ik stap voor stap de coachingspraktijk uit. Waren de thema’s aanvankelijk het ontwikkelen van sociale vaardigheden bij cliënten, langzamerhand raakte ik ook thema’s rond positionering en het herkennen van patronen in organisatie-systemen. Gaandeweg leerde ik te werken met wat waarneembaar is in het hier-en-nu van de coachrelatie. Steeds meer kon ik een systemische benadering hanteren van het vraagstuk van de cliënt. Ook cliënten met zingevingsvragen dienen zich momenteel aan in mijn praktijk.
Sinds eind 2008 coach ik diplomaten van ambassades in opdracht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.


De sectoren waarin ik de laatste twintig jaar werkte zijn onder meer:
· collega-adviesbureau’s
· dienstverlenende instellingen:    verzekeringsmaatschappijen, banken
· gezondheidszorg: ziekenhuizen, GGZ-instellingen
· profit bedrijven: voedingsindustrie bv.
· culturele instellingen: orkest, muziekschool
· gemeenten
. politie, brandweer en veiligheidsregio's

. jeugdzorg en zorg voor mensen met een verstandelijke beperkingOverige activiteiten

Gedurende drie jaar was ik leerbegeleider in de leergang Verandermanagement bij het AOG. (2013-2015).

Ik ben lid van Soroptimist International, een wereldwijde serviceclub voor vrouwen. Hierbinnen was ik gedurende zes jaar voorzitter van het bestuur van de Stichting Marie Muntendam Fonds, een fonds waaruit Soroptimisten leningen en schenkingen kunnen aanvragen in geval van financiele tegenspoed.

Momenteel maak ik deel uit van het clubbestuur van SI Arnhem Oost (2016-2018).